Ga-med-i-var-grupp-pa-LinkedIn
Gå med i vår grupp på LinkedIn
20 Feb 2023 Föreningen Sveriges Vägingenjörer har nu en egen grupp på LinkedIn. – I samband med vår föreningskonferens för några år sedan tog vi beslut om att främst fokusera på LinkedIn före Facebook och Instagram med flera i sociala medier, säger ordförande Christina Eklööf.
Fler-behover-gora-mer-for-att--na-trafiksakerhetsmalet-2030
Fler behöver göra mer för att nå trafiksäkerhetsmålet 2030
20 Feb 2023 Under 2022 omkom preliminärt 220 personer i olyckor på de svenska vägarna. Enligt Transport­styrelsens preliminära statistik var det tio fler än året före.
636-nya-lokforarplatser
636 nya lokförarplatser
20 Feb 2023 Det råder stor brist på lokförare. För att komma tillrätta med det arbetar branschen intensivt med olika åtgärder. En nyckelfråga är fler utbildningsplatser.
Storsta-projektet-i-Sverige--for-tunga-fordon
Största projektet i Sverige för tunga fordon
20 Feb 2023 Digitala hastighetshinder testas nu för att få fordon att hålla hastighetsgränsen. Under 2023 genomförs ett unikt pilotprojekt med timmer­bilar på flera vägsträckor i Jämtland och Västernorrland.
Aterbruk-fran-anlaggningsarbeten-och-underhall-av-infrastruktur-ar-en-dold-resurs
Återbruk från anläggningsarbeten och underhåll av infrastruktur är en dold resurs
20 Feb 2023 Det är möjligt att minska rå-materialkostnader på uppemot 60 miljarder kronor årligen i Europa genom cirkulär masshantering. Dessutom ger nya cirkulära metoder fördelar i minskade utsläpp. Trots detta sker återbruk av massor i låg grad, både i Sverige och i övriga Europa. Detta visar Sweco i en ny rapport.
Digitalisering-av-vagsystem-skapar-mervarden
Digitalisering av vägsystem skapar mervärden
26 Jan 2023 I Färdplanen 2022 presenterar Trafikverket 34 konkreta åtgärder som ska öka takten för ett digitaliserat vägtransportsystem.
Vagarbetsplatser-ska-bli-sakrare-for-bade-vagarbetare-och-trafikanter
Vägarbetsplatser ska bli säkrare för både vägarbetare och trafikanter
26 Jan 2023 I ett projekt har forskare vid VTI tittat på hur vägarbetsplatser ska bli säkrare för både vägarbetare och trafikanter.
Sa-ska-Trafikverket-sakerstalla--tillgangen-till-strategiska-insatsvaror
Så ska Trafikverket säkerställa tillgången till strategiska insatsvaror
26 Jan 2023 Det säkerhetspolitiska läget gör att Trafik verket höjer beredskapen för strategiska insatsvaror.
En-timma--med-tag-fran--Goteborg-till-Oslo
En timma med tåg från Göteborg till Oslo
28 Sep 2022 Förhoppningarna är att Skagerrakbanan ska bli verklighet redan år 2028. Det handlar om 256 km elektrifierad dubbelspårig höghastighetsjärnväg som kan ge en toppfart på 400 km/h.
Hoga-forvantningar-att-gora-arkeologiska-fynd
Höga förväntningar att göra arkeologiska fynd
28 Sep 2022 Byggandet av de nya stambanorna blir även Sveriges största arkeologiska projekt någonsin.
Jarnvagsinvesteringar-sparar-miljarder-och-minskar-utslappen
Järnvägsinvesteringar sparar miljarder och minskar utsläppen
28 Sep 2022 Tågtrafikens utveckling de senaste 20 åren har skapat kapacitetsbrist på Västra och Södra stambanan. Det påverkar negativt det transportberoende näringslivet i Sverige.
Ny-kunskap-om-mikroplast-fran-vagtrafiken
Ny kunskap om mikroplast från vägtrafiken
28 Sep 2022 Mikroplast från vägtrafiken förorenar miljön, men enskilda trafikanter kan genom sitt eget agerande minska belastningen.
Rekordsatsning-pa-Sveriges-infrastruktur
Rekordsatsning på Sveriges infrastruktur
28 Sep 2022 Inför sommaren presenterade regeringen de satsningar som planeras för landets transportinfrastruktur under perioden 2022 till 2033.
Sa-kan-gamla-broar-raddas
Så kan gamla broar räddas
28 Sep 2022 Livslängden på gamla broar kan förlängas genom att använda avancerade beräkningsmodeller och ny teknik för att undersöka brons kondition och skick.
Ny-station-under-Landvetter-flygplats
Ny station under Landvetter flygplats
23 Aug 2022 Sex mil ny järnväg mellan Göteborg och Borås blir en del av de nya stambanorna. Trafikverket planerar för både höghastighetståg och snabba regionaltåg på sträckan och för stationer i Mölndal, Landvetter flygplats och Borås.
Forsta-etappen-i-sodra-Sverige
Första etappen i södra Sverige
23 Aug 2022 Hässleholm–Lund blir den första sydliga delen av ny stambana mellan Stockholm–Malmö. Just nu inventeras naturvärden, fåglar och fladdermöss på den tänkta sträckan.
Visa äldre nyheter