Visa Nyhet

FSV Styrelsemöte 2018-06-13

2018-06-13 08:34:00

Styrelsen har genomfört ett styrelsemöte den 13/6 och vid detta möte diskuterads följande.

  • Tidningen Vägmästaren produceras och skickas ut av Roxx och med de har vi ett nytt avtal sedan april 2018.
  • GDPR är något som även vår förening måste förhålla oss till och detta har styrelsen diskuterat och riktlinjer är under framtagande för föreningen.
  • Styrelsens arbetssätt har diskuterats och ansvar för olika delar har fördelats i styrelsen.
  • Föreningens hemsida har uppdaterats och där har bl.a. kontaktuppgifter uppdaterats.