Yrkeshögskolorna har beviljats 636 nya platser på lokföararutbildningarna.

636 nya lokförarplatser

Publicerad: 20 Feb 2023
Det råder stor brist på lokförare. För att komma tillrätta med det arbetar branschen intensivt med olika åtgärder. En nyckelfråga är fler utbildningsplatser.

Nyligen presenterades resultatet i den senaste ansökningsomgången inom YH-program (yrkes­­högskolan). Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, beviljar flera lokförarskolor nya utbildningsplatser med en första start i höst. Bland de 13 lokförarskolor som ansökt om att få starta utbildning fick nio skolor beviljat. Det innebär att 636 nya utbildningsplatser tillkommer ut-över de utbildningar som pågår.

En nyckelkompetens
Tågföretagen är bransch- och arbetsgivar­orga­nisationen med cirka 70 medlemmar som har närmare 17 000 medarbetare. I dagsläget råder det ett gap mellan behov och tillgång på vissa nyckelkompetenser. Lokförare är en sådan nyckelkompetens. 
Tågföretagen har i sin årliga analys identifierat ett behov av fler utbildningsplatser för att säker­ställa att tågföretagen kan leverera sina samhälls­viktiga tjänster. Tågföretagen har också ingått en branschöverenskommelse för att tydliggöra sin roll och bidra till att lösa lokförarbristen. Ett viktigt arbete är att tillhandahålla de LIA-praktikplatser som behövs och samverka med MYH för att säkerställa att rätt antal utbildningsplatser beviljas. 

Ettårig grundutbildning
Sedan 2015 arbetar tågföretagen och lokförar­skolorna tillsammans med en nationell utbildningsplan för lokförare för att säkra innehållet och kvaliteten i utbildningen. Lokförar­ut­bild­ningen är en ettårig grundutbildning inom ramen för YH. Efter examen och anställning hos operatör tar den operatörsspecifika utbildningen vid. Sedan 2017 sammanställer Tåg­­företagen tillgång och efterfrågan på lokförare och utbildningsplatser för att bättre kunna prognostisera resurstillgången framåt.

Läs mer på: 
www.tagforetagen.se/viktiga-fragor/lokforarutbildning

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv