Alla ska komma hem från jobbet!

Publicerad: 11 Sep 2023
Under perioden 2003 till 2021 inträffade drygt 2600 olyckor på statliga vägar i samband med vägarbeten. Vägarbetare skadades i 151 olyckor, fem av dessa var dödsolyckor.

Inför sommarens vägarbeten uppmärksammade Trafikverket ”Säkrare vägarbetsplatser
– alla ska komma hem från jobbet” vid en pressträff vid Nabbamotet på väg 40.
– Trafiksäkerheten på vägarna i allmänhet och vid vägarbeten i synnerhet påverkas av trafikanternas beteende. Vi upplever att många inte följer de hastighetsbegränsningar, varningar eller restriktioner som gäller vid vägarbeten. Alla behöver hålla hastigheten och köra försiktigt förbi vägarbetsplatser för att skapa en trygg arbetsmiljö och trygghet för trafikanterna, framhöll Fredd Larsson, projektledare för beläggning på Trafikverket och fortsatte:
– Många av olyckorna vid vägarbeten beror på att trafikanterna inte har uppmärksammat skyltar och vägarbetet i tid. I kombination med höga hastigheter är risken stor både för trafikanter och vägarbetare. Vi vill att alla ska komma hem säkert, även de som jobbar längs med vägarna. Budskapet var samtidigt att alla vill ha säkra och framkomliga vägar.
– För att göra det möjligt krävs det att vi har personer som vill arbeta i de miljöerna, men ingen vill arbeta där man riskerar sitt liv eller skada sig allvarligt. Trafikverket uppmanar alla trafikanter att köra försiktigt, följa skyltning, vara uppmärksamma och visa hänsyn vid vägarbetsplatser

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv