Trafikverket har en nyckelroll för att utveckla och stärka säkerhetskulturen i branschen. Vid vägarbeten gäller det att hela tiden vara på tårna och sätta säkerheten främst

”Det gäller att hela tiden vara på tårna och ha säkerheten i fokus”

Publicerad: 11 Sep 2023
Magnus Graad, projektledare Investering Distrikt Syd på Trafikverket, ger ett gott betyg till entreprenadföretagen för deras säkerhetsarbete. – Generellt sköter sig entreprenörer förträffligt och har samma synsätt som vi på Trafikverket när det gäller säkerhetskulturen, säger Magnus.

Magnus Graad understryker att säkerhet är ett väldigt brett begrepp.
– Det berör vår personal, men också tredje man och det gäller att hålla ihop detta på ett bra sätt, säger han. Samtidigt är det vitt skilda verksamheter att beakta inom ett projekt. Det kan handla om allt från att spränga berg till att bygga broar, eller hantera olika väderlek och utföra arbeten på ett säkert sätt i både snöstorm och under varma sommardagar.
– Det gäller att hela tiden vara på tårna och ha säkerheten i fokus. Konkret kan det handla om att alltid använda skyddsutrustning och vara i nuet. Det är viktigt att få alla på arbetsplatsen att hålla fokus och ha samma synsätt, säger Magnus.

Skapa rätt förutsättningar
Det är tydligt att säkerhetsarbetet har hamnat högt upp på agendan.
– Det har hänt väldigt mycket för att stärka säkerhetskulturen under de senaste 15–30 åren. Kraven på oss som byggherre har blivit mycket högre. Vid planering av projekt är säkerhet för alla nu en punkt redan från första planeringsstadiet och frågan finns på agendan hela vägen genom ett projekt, framhåller Magnus.
– Vi har idag stort fokus på säkerhet för att skapa rätt förutsättningar för entreprenörer i våra projekt. Det kan handla om att se på trafikomläggning, skyltning och var upplag ska vara placerade. Missar man detta tidigt kommer man att ligga efter när byggprocessen ska börja. Här tycker jag att vi har blivit mycket bättre på att sätta ramar.

Har en nyckelroll
Trafikverket har en nyckelroll för att utveckla branschen och driva dessa frågor.
– Vår roll är extremt viktig som nivåställare för vilken säkerhetskultur som ska gälla vid byggen. Vi ska vara en förebild för hela marknaden hur vi sätter ramar och gör kravställningar. Vår styrka är också att Trafikverket har många experter i sin organisation, säger Magnus. Ute på plats när man har anlitat en entreprenör är det viktigt att ha ett förtroende för varandra och förståelse för varandras roller.
– Det är viktigt att föra en dialog och vara delaktig i ett projekt. Konkret innebär det startmöten, igångsättning, avstängningar av vägar med mera.


Magnus Graad, projektledare Investering Distrikt Syd på Trafikverket,

Arbetsplatskontroller
Det är betydelsefullt att även medverka på de skyddsronder som entreprenören har tillsammans med skyddsombud.
– Utifrån skyddsronder diskuterar vi vad som händer och sådant som kan förbättras. Det är viktigt att göra en återrapportering, skriva tillbudsrapporter och få in detta i våra system. Det kan vara till stor nytta i andra projekt, säger Magnus.
– Vi vill uppmuntra alla att vara aktiva med rapportering, det är viktigt att även sprida goda exempel, tillägger Rima Hassel.
– Som projektledare utför vi också arbetsplatskontroller där vi exempelvis ser på om det är rätt skyltning och att medarbetare använder rätt kläder och skyddsutrustning. Våra krav på entreprenörer är även att göra arbetsberedningar för ett visst antal riskfyllda arbetsmoment och hur de hantera detta. Vi skapar rapporter efter varje kontroll och tillsammans med entreprenören går vi igenom punkter på eventuella förbättringar. Jag tycker detta fungerar bra och det blir samtidigt en kunskapsöverföring, säger Magnus.

Hur kan ni underlätta för att få trafikanter att sköta sig vid arbeten på väg?
– Det ska vara lätt att göra rätt. Det kräver tydlig information och skyltning och att använda bra trafikanordningar. För hastighetsefterlevnad är det viktigt att också vi håller rätt hastighet i projekt, avslutar Magnus.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv