En timma med tåg från Göteborg till Oslo

Publicerad: 28 Sep 2022
Förhoppningarna är att Skagerrakbanan ska bli verklighet redan år 2028. Det handlar om 256 km elektrifierad dubbelspårig höghastighetsjärnväg som kan ge en toppfart på 400 km/h.

Genom att utveckla förbindelserna mellan Göteborg och Oslo beräknas res­tiden kunna minska till en timma, att jämföra med nuvarande 3 timmar och 40 minuter. Tågresor med stopp vid alla stationer på sträckan Göteborg-Oslo kommer att ta cirka en timma och fyrtio minuter. Konsortiet Transportkorridor Skager­rak, där svenska och norska kommuner ingår, vill bana väg för såväl näringsliv som besöksnäring och skapa större flexibilitet för arbetspendling. Initiativtagarna ansåg att den svenska regeringens infrastrukturarbete för att korta restiden mellan Göteborg och Oslo gick alldeles för långsamt och bestämde sig därför att ta tag i detta.

Ska byggas på broar
Planen är att bygga järnvägen i luften på 7–20 meters höjd. Kostnaden för att bygga på broar beräknas bli hälften så dyr som järnväg på marken. Detta genom att det kräver en avsevärt lägre volym med schaktmassor, byggtiden blir kortare och att inte behöva lägga om vägnätet. Skagerrakbanan ska företrädesvis ut-vecklas, finansieras, byggas och drivas som ett kommersiellt lönsamt företag, med projektsponsorer från privat och/eller offentlig sektor. 

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv