Regeringens halveringsmål för 2030 innebär att antalet omkomna i vägtrafiken ska minska till max 133 personer och antalet allvarligt skadade till max 3100.

Fler behöver göra mer för att nå trafiksäkerhetsmålet 2030

Publicerad: 20 Feb 2023
Under 2022 omkom preliminärt 220 personer i olyckor på de svenska vägarna. Enligt Transport­styrelsens preliminära statistik var det tio fler än året före.

Antalet omkomna har ökat i alla trafikant­kategorier förutom bilister. Antalet mötesolyckor har ökat något 2021 och 2022 jämfört med de senaste åren, medan singelolyckor minskat under samma period.
− Vi är tillbaka där vi var före pandemin. Betydligt fler åtgärder krävs nu för att nå 2030-målet, säger Maria Krafft, trafiksäker­hets­­direktör på Trafikverket. 
Trafikverket genomför hastighetsmätningar på det statliga vägnätet. Under 2022 fortsatte trenden att medelhastigheten sänktes något, samtidigt kör ungefär hälften av alla trafikanter över gällande hastighetsgräns.
– Vi arbetar systematiskt med att förbättra trafiksäkerheten på de svenska vägarna. Det ger resultat. Trafiksäkerhetsarbetet har nått långt, men de senaste årens utveckling beror inte bara på att systemet blivit säkrare. Flera omvärldsfaktorer påverkar också utfallet. Begynnande lågkonjunktur och höga bensinpriser har troligen en dämpande effekt.

Målet till år 2030
Regeringens halveringsmål för 2030 innebär att antalet omkomna i vägtrafiken ska minska till max 133 personer och antalet allvarligt skadade till max 3100.
− Den prelimära siffran för 2022 överstiger nödvändig utveckling för att nå etappmålet 2030, säger Maria Krafft. 
– Utfallet kan variera från år till år, därför är det viktigare att se utvecklingen över tid. Vi behöver nu kraftsamla tillsammans med andra aktörer för att nå målen och bidra till Noll­visionen, som innebär att ingen ska dödas eller skadas i trafiken.
Trafikverket har initierat en ny aktionsplan för perioden 2022–2025. Här deltar 33 olika aktörer med 250 åtgärder för en säker vägtrafik. 
– Under 2022 genomförde vi även kunskapshöjande webbinarier kopplat till aktionsplanen, säger Maria Krafft.


Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör Trafikverket.

Säkerhetsåtgärder
Exempel på vad Trafikverket gör för ökad trafiksäkerhet:

• Mötesseparering.
• Anpassning av hastighetsgränser.
• Trafiksäkerhetskameror.
• Korsningsåtgärder.
• Säkra passager för oskyddade trafikanter.
• Åtgärder för ökad och säker cykling.
• Samfinansiering av trafiksäkerhets­åtgärder inom regionalt vägnät.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv