Första etappen i södra Sverige

Publicerad: 23 Aug 2022
Hässleholm–Lund blir den första sydliga delen av ny stambana mellan Stockholm–Malmö. Just nu inventeras naturvärden, fåglar och fladdermöss på den tänkta sträckan.

Trafikverket planerar för en cirka 70 kilometer lång dubbelspårig stambana mellan Hässleholm och Lund. Fjärr­tågen ska kunna köra i en hastighet på 320 km/h och snabba regionaltåg i 250 km/h. 
Den nya järnvägen ger snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att av­lasta Södra stam­banan. Avlastningen skapar mer tid till förebyggande underhåll, vilket leder till ett mindre sårbart och mer robust järnvägssystem. Vinsten blir bättre punktlighet sam­tidigt som antalet Pågatåg kan öka på Södra stambanan. 
När hela stambanan är färdigbyggd kommer resenärer att kunna resa Stockholm–Malmö på cirka 2 timmar och 30 minuter, jämfört med dagens 4 timmar och 25 minuter.

Inventerar naturvärden
Inför den fortsatta planeringen av sträckan mellan Hässleholm och Lund inventeras nu naturvärden och förekomst av skyddade arter som fåglar och fladdermöss. Det sker för att få ett bra kunskapsunderlag för bedömning av påverkan på Natura 2000-områdena Hovdala, Göingeåsen och Allarps bjär.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv