Ny station under Landvetter flygplats

Publicerad: 23 Aug 2022
Sex mil ny järnväg mellan Göteborg och Borås blir en del av de nya stambanorna. Trafikverket planerar för både höghastighetståg och snabba regionaltåg på sträckan och för stationer i Mölndal, Landvetter flygplats och Borås.

Att bygga dubbelspårig järnväg för höghastighets­tåg och snabba regionaltåg syftar till att skapa snabbare tågresor och smidigare arbetspendling. Planeringsarbetet fortskrider för var järn­vägen kan komma att gå och i höst kommer Trafikverket att skicka en lokaliseringsutredning till regeringen. Regeringen ska sedan fatta beslut i en så kallad tillåtlighetsprövning om korridor för den nya järnvägen. Parallellt med prövningen påbörjas järnvägs­planer, där Trafikverket utreder mer exakt järnvägens sträcka inom den korridor som har föreslagits. Tidplanen utgår från en byggstart år 2025–2027.

Tågförbindelse till flygplatsen
Den sträckning som Trafikverket i första hand föreslår till regeringen är en anslutning till Västlänken i Almedal och att järnvägen fortsätter söderut parallellt med Västkustbanan till stationen i Mölndal. Vid Rävekärr viker den av österut och går in i en längre bergtunnel. Strax öster om Mölnlycke upphör bergtunneln och järnvägen fortsätter mot Landvetter flygplats. Där går järnvägen in i en ny bergtunnel och under flygplatsen byggs en station. Öster­ut fortsätter den nya stambanan mot Bollebygd och vidare till ett stationsläge vid Osdal söder om Borås för tåg mot Jönköping och Stockholm. Strax öster om Viareds industri­område viker en bibana av norrut mot centrala Borås och ett stationsläge för regionaltågen mot Göteborg vid Borås centralstation. Den nya sträckan mellan Göteborg–Borås är en del av den nya stambanan mellan Stock­holm–Göteborg och ett av Sveriges största pendlingsstråk. Höghastighetståg mellan Göteborg och Borås gör att restiden avsevärt kan förbättras och antalet tåg öka. Förhoppningen är att det blir mer självklart att välja hållbara tågresor och främja miljön om fler transporter kan flyttas från väg till järnväg. En station vid Landvetter flygplats möjliggör också att ta tåget till flyget.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv