Så ska Trafikverket säkerställa tillgången till strategiska insatsvaror

Publicerad: 26 Jan 2023
Det säkerhetspolitiska läget gör att Trafik verket höjer beredskapen för strategiska insatsvaror.

En omvärld som förändras i allt snabbare takt gör det allt viktigare att ha en god beredskap för varor som är unika för Trafikverkets produktion och underhåll. Flera år med pandemi och kriget i Ukraina gör att Trafikverket har utmaningar med tillgången på insatsvaror både inom väg- och järnvägsområdet. De främsta utmaningarna på vägsidan är material som inte kan ersättas genom substitut, bland annat bitumen och cement.

Ännu större utmaning
Järnvägsområdet är mer komplext och är därför en ännu större utmaning. Här är man beroende av tusentals unika komponenter, vilket kan vara tekniska komponenter såsom delar till växlar och kontaktledningar med mera. Enligt Nils Enberg, utredningsledare och bered skapssamordnare på Inköp och logistik, kan de flesta järnvägskomponenterna definieras som strategiska insatsvaror.
– Trafikverket har ett bemyndigande som ger oss mandat att upphandla och tillhandahålla materiel för järn vägen. Vi har också ett eget lager för järnvägskomponenter samt egen produktion av långräl. Trots det är allt längre leveranstider för vissa komponenter inom tekniskt godkänt materiel en utmaning, framhåller Nils Enberg.

Blir mindre sårbart
Trafikverket redovisade nyligen sitt regeringsuppdrag för hur man ska säker ställa tillgång på strategiska insatsvaror. En del i detta är att ha insatsvaror i lager i egen regi vid kriser, höjd beredskap och krig. Trafikverket ska även kunna teckna avtal med entreprenörer för att säkerställa tillgång till maskiner, personal och material.– Kan vi undvika situationer med brist på viktiga insatsvaror, genom att de alltid finns i lager, blir transportsystemet mindre sårbart. Detta bidrar till att vår handlings frihet och omställningsförmåga vid kriser, höjd beredskap och krig blir större.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv