I ett pilotprojekt under 2023 kommer ett 40-tal timmerbilar att utrustas med teknik som begränsar hur snabbt fordonen kan köra på en viss sträcka.

Största projektet i Sverige för tunga fordon

Publicerad: 20 Feb 2023
Digitala hastighetshinder testas nu för att få fordon att hålla hastighetsgränsen. Under 2023 genomförs ett unikt pilotprojekt med timmer­bilar på flera vägsträckor i Jämtland och Västernorrland.

Pilotprojektet med digitala hastighetshinder blir det hittills största i Sverige när det gäller antal tunga fordon. Ett 40-tal timmerbilar kommer att utrustas med teknik som begränsar hur snabbt fordonen kan köra på en viss sträcka.
Projektet är en del av Trafikverkets arbete för ett digitalt vägtransportsystem. Tekniken som används för digitala hastighetshinder är geofencing. Tidigare har den främst testats i stor­stadsmiljöer. 

Så fungerar tekniken
Att hastighetssäkra en befintlig vägsträcka kräver generellt någon form av fysisk åtgärd, till exempel ett farthinder, en avsmalning av väg eller trafiksäkerhetskameror. Åtgärder som inne­bär investeringar. Det är därför angeläget att utreda digitala alternativ.
Digitala hastighetshinder innebär att fordon utrustade med Geofencing inte kan köra fortare än gällande hastighetsgräns inom ett specifikt område. När föraren kör in i den avgränsade zonen blir gaspedalen ”slapp” om hastigheten överstiger det som är programmerat för sträckan. Det finns krav på att tekniken ska finnas i alla nya bilar och tung trafik på sikt.


Jan Lindgren, senior utredningsledare Trafikverket. 

Sveriges största projekt
Pilotprojektet i Jämtland och Västernorrland ska genomföras på fyra vägsträckor. Orterna är Rissna, Hällesjö, Laggarberg och Timrå. 
– Prioriterade sträckor är områden där barn och äldre använder landsvägen som byväg till skola, skolbuss eller som promenadstråk. Med enkla medel kan trafiksäkerhet och trygghet öka, säger Jan Lindgren, senior utredningsledare på Trafikverket.
Projektet genomförs i samarbete med SCA Skog och med utvalda åkerier som tillsammans har ett 40-tal timmerlastbilar. 
– Nyttan med projektet är att visa vikten av att hålla rätt hastighet. Det finns också en miljövinst, eftersom lägre hastighet ger lägre bränsleförbrukning. En annan nytta är att testa tekniken i en ny miljö för att se hur den fungerar och upplevs av chaufförerna. 
– För framtiden innebär projektet om det fungerar bra att tekniken kan spridas till flera åkerier och bolag inom skogsindustrin och andra branscher.


Lars Nolander, logistikchef SCA. 

Alla blir vinnare
SCA Skog har under flera år bedrivit ett om-fattande säkerhetsarbete för timmertransporter.
– Vi ser digitala hastighetshinder som en stor möjlighet att förstärka och utveckla mer hållbara transporter och en mer hållbar trafikmiljö. Hos åkerierna finns ett engagemang att nyttja ny teknik för att lösa gamla trafiksäkerhetsproblem. Min tro är att det bottnar i att alla inser värdet i att skapa en så trygg närmiljö som möjligt, alla är vinnare på färre olyckor, säger Lars Nolander, logistikchef på SCA Skog.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv