27 mil kustnära järnväg

Ser vi på hållbarhet leder den nya kustnära järnvägen till en betydande minskning av koldioxidutsläpp. Genom att flytta transporter från väg till järnväg beräknas utsläppen av koldioxid minska med cirka 80 000 ton per år.

Norrbotniabanan förbättrar samtidigt kapaciteten då järnvägen går i en rakare sträckning nära kusten där Norrlands största städer finns. Banan kommer att klara tyngre laster och högre hastigheter, vilket gynnar godstrafiken.

 

En större arbetsmarknad

För invånarna i regionen innebär det också fördelar. Genom halverade restider krymper avståndet mellan Norrlandskusten och gör det lättare att resa mellan orter i regionen. Invånarna kan nå en större arbetsmarknad och ett större utbud av utbildning, kultur, shopping och evenemang. Detta gynnar i sin tur näringslivets utveckling och bidrar till en attraktiv, växande och hållbar region.

 

Arbetet pågår

Alla järnvägsutredningar är klara och Trafikverket arbetar nu med att ta fram järnvägsplaner för sträckan Umeå-Skellefteå. I den nationella transportplanen för 2018-2029 anslog regeringen pengar till bygget av Norrbotniabanan, Umeå-Skellefteå. Byggstart för sträckan Umeå-Dåva ägde rum hösten 2018.

Syftet med Norrbotniabanan är att förstärka godstrafiken i landet och möjliggöra bättre persontrafik mellan Norrlandskustens städer. Norrbotniabanan ger dubbelspår till Stambanan, ökad kapacitet, sänkta transportkostnader och halverade restider längs kusten.

Kostnaden är beräknad till cirka 29 miljarder (prisnivå 2013).


Foto: Monica Almgren | Trafikverket