Omfattande underhållsarbete på Ölandsbron

Ölandsbron utsätts för ett starkt slitage genom mycket trafik samtidigt som hav och vindar påverkar brons konstruktion och livslängd. Ett omfattande underhållsarbete startar nu och kommer att pågå fram till slutet av 2019.

– Underhållsarbetena på bron sker med syfte att säkerställa livslängden och garantera en fortsatt trygg och smidig resa, säger Trafikverkets projektledare Fredrik Hasselström.

 

Ölandsbron är en viktig livsnerv för pendlare, turister, besökare och näringsliv. 18 600 fordon passerar i snitt bron per dygn, sommartid är medeldygnstrafiken 25 000 fordon. 

 

Detta sker nu

Fram till slutet av 2019 genomför Trafikverket följande underhållsarbeten på Ölandsbron:

• Byter ut samtliga rörliga lager.

• Byter brons skyddande tätskikt under beläggningen på högbrodelen.

• Reparerar kantbalken på högbrodelen.

• Utför betongreparationer.

Allt underhållsarbete ska utföras i en totalentreprenad, vilket innebär att Svevia som Trafikverket utsett till entreprenör både projekterar och utför arbetet.

Nu förbereds också för framtidens renoveringar och reparationer, som handlar om att arbeta vidare med tätskiktet och göra ytterligare betongreparationer.

 

45-årsjubilerar i år

Till hösten är det 45 år sedan Ölandsbron invigdes. Den 30 september 1972 öppnades bron för trafik och den sista färjan gick mellan fastlandet och ön.

Bron som då var Europas längsta vägbro är 6 072 meter lång. På 156 bropelare ligger den nu 4-filiga vägbanan som vilar på armerad betong. Under byggtiden pågick arbetet såväl 50 meter över vattenytan som 20 meter under.

I omgångar har Ölandsbron renoverats genom åren sedan bron byggdes. 1990 vidtog man omfattande åtgärder genom att gjuta ett nytt skal runt hela konstruktionen.

 

Skapar förutsättningar

Att Ölandsbron skapar förutsättningar för ett levande Öland, nu och i framtiden, är alla överens om. Från Trafikverkets sida framhåller man:

– Vi vill bevara bron och ge resenärer, trafikanter och godstrafik ett smidigt, tryggt och säkert sätt att ta sig till och från Öland. Därför gör vi periodvis planerat underhållsarbete av bron. Det är både tids- och kostnadseffektivt att underhålla och renovera den befintliga Ölandsbron jämfört med att till exempel bygga en ny bro.

 

Tar hänsyn till trafiken

Arbetet som nu ska pågå fram till slutet av 2019 utförs till största delen med trafik på bron. För arbetets säkerhet kommer dock hastigheten att vara sänkt under vissa perioder och på vissa sträckor, vilket kan leda till bilköer. Inget trafikstörande arbete utförs under pendlartider mellan kl. 06-09 och kl. 15-18.

– Vi är måna om att trafikanter, resenärer och godstrafik ska kunna komma fram så smidigt som möjligt och tar särskilt hänsyn till veckorna 25-33 och tiden för Skördefesten. Under de tiderna gör vi inget planerat underhållsarbete alls eftersom väldigt många normalt sett reser till och från Öland under just dessa perioder, säger projektledare Fredrik Hasselström.

./.