Trafikvakter utsätts för hot och fysiskt våld

Arbetssituationen är allvarlig för många medarbetare vid vägarbeten.

– Det är en utsatt och farlig arbetsmiljö på grund av trafiken, dessutom utsätts ibland våra medarbetare för hot från irriterade trafikanter. Det har till och med varit flera incidenter där trafikvakter blivit utsatta för fysiskt våld för att vägen är avstängd, säger Tony Parup, produktionsledare för Mark och Trafik på Svevia i Skåne.

Tony Parup har jobbat i branschen i elva år och ser en tydlig attitydförändring bland trafikanter.

– Det är en stor skillnad bara under de senaste fem åren, säger han. Trafikintensiteten har ökat samtidigt har respekten från trafikanter minskat. Många struntar i hastighetssänkningar vid våra vägarbeten. Det är en mycket utsatt arbetsmiljö, minsta lilla felsteg kan kosta någon livet, det är naturligtvis inte meningen att det ska vara på det viset, framhåller Tony Parup. Dessutom förekommer både hot och fysiskt våld mot personal för att vi stängt av vägen.

– Vi vill uppmärksamma detta eftersom det handlar om säkerhet på våra arbetsplatser på vägarna, fortsätter Tony Parup.

Vill stänga av vägar

När det uppstår långa köer vid vägarbeten är många också ouppmärksamma och sysselsatta med annat i bilen, vilket leder till upphinnandeolyckor. Tony Parup berättar att man har uppmärksammat Trafikverket på problemen ute på vägarna och har förslag på hur situationen kan förbättras.

– I diskussioner med Trafikverket har vi hävdat att vi behöver stänga av vägar helt, även dagtid, för att kunna utföra vårt arbete på ett bra och säkert sätt.

Idag tillåts man att få göra avstängningar nattetid mellan 22.00 och 05.00.

– Kunde vi få stänga av vägen helt under en kortare tid och leda förbi trafiken på alternativa vägar skulle det bli mindre upphinnandeolyckor. Men Trafikverket framhåller i diskussionen att man måste tänka på samhällsekonomiska konsekvenser och inte kan stänga av vägar för den skull, säger Tony Parup. Samtidigt vill man värna om alla trafikanter och de som jobbar på vägarna. Arbetsmiljöverket säger också att man i största möjliga mån bör leda om trafik vid vägarbeten.

Effektivare vägarbeten

Enligt Tony Parup finns en annan ekonomisk aspekt på problematiken.

– Det skulle kunna bli effektivare och billigare om man leder om trafiken en tid. Våra jobb på vägen skulle gå fortare att utföra och på kortare tid. Vi skulle kunna arbeta på båda sidor av vägen samtidigt, men det går inte som situationen är idag.

För att skydda personal som jobbar ute på vägarna vidtas naturligtvis olika åtgärder.

– Vi gör vad vi kan för att skapa trygga arbetsplatser för våra vägarbetare. Det kräver bland annat mer och mer farthinder och större avstängningar för att få bilister att inte köra för fort när de passerar vägarbeten. Respekterade man hastighetssänkningar skulle det inte behövas lika stora avstängningar.