Föreningen Sveriges Vägingenjörer

Föreningen Sveriges Vägingenjörer (FSV) är en fack-, yrkes- och intresseförening för tekniker och ingenjörer som arbetar inom infrastruktursektorn. FSV är en av få föreningar som verkar för den yrkeskår som ansvarar för planering, projektering, byggande samt drift och underhåll av väg och järnväg.

Föreningen bildades 1927 för att bevaka vägmästarnas ekonomiska och professionella intressen i samband med att vägnätet byggdes ut i Sverige. Sedan dess har föreningen spelat en aktiv roll som förhandlings- och samtalspartner i arbetet med att leda och styra utvecklingen i landet.

Bli medlem du också!