Exklusiv grupp av experter

FSV har gamla anor. Föreningen bildades 1927 för att bevaka vägmästarnas ekonomiska och professionella intressen i samband med att vägnätet byggdes ut i Sverige.

Sedan dess har föreningen spelat en aktiv roll som förhandlings- och samtalspartpartner i arbetet med att leda och styra väghållningen i landet. Föreningen har också initierat utbildningsinsatser för att kontinuerligt utveckla kompetensen inom yrkeskåren.

Också idag utgör FSVs medlemmar den exklusiva grupp av experter som garanterar vägarnas säkerhet och därmed ser till att allmänheten kan använda det allmänna vägnätet komfortabelt oavsett årstid.