Klimatforandringen-riskerar-ge-fler-ras-och-skred-i-Sverige
Klimatförändringen riskerar ge fler ras och skred i Sverige
1 Dec 2023 De stora skadorna på E6:an vid Stenungsund är ett av flera jordskred, som inträffat i riskområdet Västkusten-Göta älvdalen. 2006 orsakade ett liknande skred skador på nya och gamla E6, Bohusbanan och Taske å i Munkedal och Uddevalla kommuner. Ett förändrat klimat riskerar att ge fler ras och skred i framtiden.
Arbetslivskriminalitet-hotar-att-utkonkurrera-seriosa-foretag
Arbetslivskriminalitet hotar att utkonkurrera seriösa företag
1 Dec 2023 Arbetslivskriminalitet är ett växande problem i många branscher. – Oseriösa företag försöker vinna ekonomiska fördelar genom fusk och osund konkurrens, säger Arne Alfredsson, chef för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.
Kraver-krafttag-och-alla-har-ett-ansvar
Kräver krafttag och alla har ett ansvar
30 Nov 2023 Det räcker inte med bara myndigheternas kontroller för att stoppa arbetslivskriminalitet. — Såväl professionella inköpare som enskilda konsumenter kan påverka utvecklingen genom sina köp, framhåller Arne Alfredsson.
Proaktivt-arbete-starker-sakerhetskulturen
Proaktivt arbete stärker säkerhetskulturen
11 Sep 2023 Trafikintensiva miljöer är utsatta och riskfyllda arbetsplatser. Trafikverket fokuserar därför på att öka säkerheten vid arbeten på väg för entreprenörer och medarbetare. – Vi jobbar proaktivt för att skapa en säker och trygg arbetsmiljö för all verksamhet inom Trafikverket.
Det-galler-att-hela-tiden-vara-pa-tarna-och-ha-sakerheten-i-fokus
”Det gäller att hela tiden vara på tårna och ha säkerheten i fokus”
11 Sep 2023 Magnus Graad, projektledare Investering Distrikt Syd på Trafikverket, ger ett gott betyg till entreprenadföretagen för deras säkerhetsarbete. – Generellt sköter sig entreprenörer förträffligt och har samma synsätt som vi på Trafikverket när det gäller säkerhetskulturen, säger Magnus.
Alla-ska-komma-hem-fran-jobbet
Alla ska komma hem från jobbet!
11 Sep 2023 Under perioden 2003 till 2021 inträffade drygt 2600 olyckor på statliga vägar i samband med vägarbeten. Vägarbetare skadades i 151 olyckor, fem av dessa var dödsolyckor.
Arets-innovation-automatiserad-vagkontroll
Årets innovation: automatiserad vägkontroll
1 Sep 2023 SVENSKA BYGGBRANSCHENS Utvecklingsfonds pris ”Årets innovation” gick till, ”Implementering av seismiska ytvågsmätningar” med projektledare Nils Rydén, Peab.
Satsar-pa-sakrare-jarnvagsovergangar
Satsar på säkrare järnvägsövergångar
1 Sep 2023 I Sverige saknar ett stort antal plankorsningar vid järnvägsövergångar aktiva skydd med bommar, ljud- och ljussignaler.
Anvander-kroppskameror-for-tryggare-arbetsmiljoer
Använder kroppskameror för tryggare arbetsmiljöer
1 Sep 2023 Svevia driver ett pilotprojekt med kroppskameror och kameror i arbetsfordon för att skapa en tryggare och säkrare arbetsmiljö. – Säkerhetsarbete ska vi inte utföra i konkurrens, utan tillsammans för att kunna uppnå säkra arbetsplatser inom hela branschen, säger projektledare Andreas Bäckström på Svevia.
Ga-med-i-var-grupp-pa-LinkedIn
Gå med i vår grupp på LinkedIn
20 Feb 2023 Föreningen Sveriges Vägingenjörer har nu en egen grupp på LinkedIn. – I samband med vår föreningskonferens för några år sedan tog vi beslut om att främst fokusera på LinkedIn före Facebook och Instagram med flera i sociala medier, säger ordförande Christina Eklööf.
Fler-behover-gora-mer-for-att--na-trafiksakerhetsmalet-2030
Fler behöver göra mer för att nå trafiksäkerhetsmålet 2030
20 Feb 2023 Under 2022 omkom preliminärt 220 personer i olyckor på de svenska vägarna. Enligt Transport­styrelsens preliminära statistik var det tio fler än året före.
636-nya-lokforarplatser
636 nya lokförarplatser
20 Feb 2023 Det råder stor brist på lokförare. För att komma tillrätta med det arbetar branschen intensivt med olika åtgärder. En nyckelfråga är fler utbildningsplatser.
Storsta-projektet-i-Sverige--for-tunga-fordon
Största projektet i Sverige för tunga fordon
20 Feb 2023 Digitala hastighetshinder testas nu för att få fordon att hålla hastighetsgränsen. Under 2023 genomförs ett unikt pilotprojekt med timmer­bilar på flera vägsträckor i Jämtland och Västernorrland.
Aterbruk-fran-anlaggningsarbeten-och-underhall-av-infrastruktur-ar-en-dold-resurs
Återbruk från anläggningsarbeten och underhåll av infrastruktur är en dold resurs
20 Feb 2023 Det är möjligt att minska rå-materialkostnader på uppemot 60 miljarder kronor årligen i Europa genom cirkulär masshantering. Dessutom ger nya cirkulära metoder fördelar i minskade utsläpp. Trots detta sker återbruk av massor i låg grad, både i Sverige och i övriga Europa. Detta visar Sweco i en ny rapport.
Digitalisering-av-vagsystem-skapar-mervarden
Digitalisering av vägsystem skapar mervärden
26 Jan 2023 I Färdplanen 2022 presenterar Trafikverket 34 konkreta åtgärder som ska öka takten för ett digitaliserat vägtransportsystem.
Vagarbetsplatser-ska-bli-sakrare-for-bade-vagarbetare-och-trafikanter
Vägarbetsplatser ska bli säkrare för både vägarbetare och trafikanter
26 Jan 2023 I ett projekt har forskare vid VTI tittat på hur vägarbetsplatser ska bli säkrare för både vägarbetare och trafikanter.
Visa äldre nyheter