I Lund testas elväg med konduktiv laddning av el från vägen. Det innebär att energin överförs till fordonet från en laddskena i vägen.

Busstrafik på elväg i Lund

Publicerad: 13 Okt 2021
I Lund testas nu en elväg som gör det möjligt för elfordon att ladda sina batterier under färd.

På teststräckan rullar en specialanpassad buss som drivs av den nya tekniken. Kraftringen har byggt en station som förser den kilometerlånga elvägen längs Getingevägen med ström. På sikt är tanken att integrera laddskenorna med den teknik som används för att styra autonoma fordon. Sensorer som finns inbyggda i skenorna kan i framtiden varna för köbildning, olyckor eller föremål på vägen. Kraftringen är en del av det unika projektet EVolution Road som löper under tre år.
− Vi vill bidra till utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle genom att stötta företag som tar fram smarta lösningar, säger Håkan Skarrie, affärsutvecklare på Kraftringen.

Mretallskenor i vägbanan
Tekniken har utvecklats av innovationsbolaget Elonroad tillsammans med Lunds tekniska högskola. I vägbanan finns metallskenor och smart teknik som ligger till grund för framtidens självkörande bilar. Sensorer mäter energiåtgång, temperatur och skakningar. Laddskenor gör att batterierna på elfordon automatiskt kan ladda både när de kör och står stilla. Tekniken bygger  på så kallad konduktiv strömöverföring, där en avtagare eller pick-up under fordonet får direktkontakt med vägens laddskena.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv