Varje eldragbil innebär en årlig utsläppsminskning med 5,6 ton koldioxid.

Först i Sverige med el-dragbilar

Publicerad: 13 Okt 2021
Helsingborg blir första hamn i Sverige med elektrifierade dragbilar. Sedan tidigare används redan elektrifierade personbilar i hamnen.

Helsingborgs hamn har som mål att vara Sveriges mest hållbara hamn 2022. Ett viktigt steg till en helt fossilfri verksamhet blir nu de fyra elektrifierade dragbilar, som ska frakta containrar med gods till och från fartygen i hamnen. Varje fordon leder till minskade koldioxidutsläpp med 5,6 ton per år. Förutom minskad miljöpåverkan bidrar elektrifieringen även till en tystare och renare hamn och en bättre arbetsmiljö. För laddinfrastrukturen i hamnen, som är en mycket utmanande miljö att elektrifiera, står ABB Electrification. ABB har hög kompetens när det gäller utveckling av både mjuk- och hårdvara. I en första fas ska fyra elektrifierade dragbilar användas i hamnen. Målet är att ha helt fossilfria arbetsfordon år 2024.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv