Inför digital vinterväglagsinformation

Publicerad: 16 Dec 2021
Snabba väderomslag, tidspress och höga kvalitetskrav gör vinterväghållning till en kostsam utmaning. Genom digitalisering och ett nytt verktyg finns nu en lösning för effektivare vinterväghållning.

Lösningen ska ge aktörer ett bättre underlag för att fatta snabbare och mer korrekta beslut.
– Med digital friktionsdata får vi information och indikationer om exakt var det är på väg att bli halt, säger Christian Eriksson, enhetschef tillstånd väg på underhåll och projektsponsor i Trafikverket.
– Det gör att entreprenörerna kan utföra före byggande halkbekämpningsåtgärder, exem pelvis saltning, där det verkligen behövs. Trafikverket kan samtidigt följa upp entreprenadavtalen och kontinuerligt förstå och skräddarsy den underhållsstandard som trafikanter behöver.

Ett hållbart vägunderhåll
Efter flera års arbete går forskningsprogrammet Digital vinterväglagsinformation in i en ny fas. Nu ska lösningar implementeras och nyttor realiseras för ett hållbart vägunderhåll, som bidrar till ökad säkerhet och framkomlighet för trafikanterna. De närmaste åren ska friktionsdata på det statliga vägnätet levereras av Volvo Car Corporation och NIRA Dynamics. Nästa steg är att implementera arbetssättet för upp följning och analys i ett antal utvalda kontrakt för Basunderhåll Väg, med start september 2023.
– Det kittlar verkligen i ingenjörshjärnan när minsta förändring på vägytan kan registreras i realtid. Att mätningarna dessutom utförs av fordon körda av de människor som vägnätet är till för gör det hela ännu mer intressant, säger Pontus Gruhs, strateg på Trafikverket.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv