Lastfartyg i skärgården ersätter 1 000 lastbilar

Publicerad: 13 Okt 2021
En ny farled för containerfartyg mellan Norvik, norr om Nynäshamn, och Västerås hamn ersätter cirka 1 000 lastbilstransporter per vecka.

På rekordtid har Sjöfartsverket säkerställt leden som är godkänd för 110 meter långa containerfartyg. Sedan containerterminalen i Fri hamnen i Stockholm stängde har trafiken till Stock holm och Mälardalen i stället gått till hamnen i Norvik. Eftersom det är mindre vägar som blir hårt belastade av tung trafik från hamnen är lösningen inte optimal. När ett rederi förra året önskade transportera gods med IVV-fartyg från Norvik fick Sjöfartsverket utreda frågan och resultatet är nu den nya farleden. I Europa är så kallade Inre vattenvägar (IVV), eller inlandssjöfart, vanligt förekommande och står för en stor del av godstransporterna. Det är containerfartyg som stilla flyter fram i lugna farvatten. Sverige har inte haft sådan trafik tidigare Leden för containerfartyg går söderut från Norvik genom skärgården och sedan in mot Södertälje kanal och Mälardalen. Vinsterna är att väginfrastrukturen avlastas och främjar miljön. Fartygen ska gå mellan Norvik och Västerås hamn med två avgångar i veckan, vilket ersätter cirka 1 000 lastbilstransporter per vecka. Farleden invigdes i maj i år.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv