Hans Celander är avdelningschef för kompetensförsörjning på Trafikverket.

Ny infrastruktur för miljardbelopp kräver ny kompetens i branschen

Publicerad: 16 Dec 2021
Att vara Sveriges ledande beställare av infrastruktur ställer krav på god kompetensförsörjning. – I kombination med stora infrastrukturåtgärder och pensionsavgångar framöver satsar Trafikverket på att få in nya talanger i organisationen, säger Hans Celander, avdelningschef för kompetensförsörjning på Trafikverket.

I Sverige byggs det som aldrig förr, vilket innebär att Trafikverket växer kraftigt.
– Under kommande 10-årsperiod ska vi bygga ut, rusta upp och modernisera Sveriges infrastruktur för 700 miljarder. Ny järnväg ska byggas, fossilfria transporter utvecklas och godstrafiken digitaliseras. Samtidigt ska vi förvalta det vi redan har. Det är en utmaning som kräver skarpa medarbetare, säger Hans Celander.

Framtidens infrastruktur
Trafikverket bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Möjligheterna till jobb är goda i en rikstäckande organisation med karriär- och utvecklingsmöjligheter.
– Vi arbetar på olika sätt med kompetensutveckling. Ett framgångsrikt arbetssätt är att vi jobbar med instegsbefattningar. Sedan ett antal år ligger fokus på projektingenjörer. Det kan vara nyutexaminerade ingenjörer, de börjar som projektingenjörer och får sedan gå en utbildningstrappa. När de är klara tar de steget in i projektledarrollen, berättar Hans.
– På så sätt kan vi ta in unga ingenjörer, som utvecklas i rollen och sedan blir projektledare. Även på IT-sidan och inom ytterligare några områden arbetar vi på samma sätt.

Efterfrågar tekniska specialister
Trafikverket erbjuder befintliga medarbetare möjligheter till karriärval under sitt arbetsliv.
– Det kan bland annat vara att gå projektledartrappan och bygga på med ny kompetens för att bli projektledare. Motsvarande möjligheter finns även för tekniska specialister, säger Hans. Efterfrågan på tekniska specialister är stor.
– Vi har utbildningar internt i organisationen mot olika arbetsområden. På tekniksidan samlar vi också teknikspecialister, kompetensutbyte med varandra är viktigt, säger Hans. Beredskapen är god för att möta pensionsavgångar i organisationen.
– Det är viktigt att ta vara på den stora kompetens som finns i företaget och att säkra upp kompetens inom särskilda nischområden.

Nationellt kompetensråd
För att långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjningen av medarbetare till järnvägsbranschen vill Trafikverket inrätta ett nationellt kompetensråd. Ett förslag har lämnats till regeringen om att Trafikverket ska få det uppdraget.
– Trafikverket vill ta ett större ansvar för kompetensförsörjning för hela branschen inom infrastrukturområdet. Ett liknande råd finns inom vård och omsorg, det nationella vårdkompetensrådet, säger Hans.

Dialog med lärosäten
Samverkan med skolor är också viktig för att trygga kompetens på lång sikt.
– Vi för en bra dialog med lärosäten, sett till behov och vilka investeringsplaner som finns inom infrastrukturområdet. Det är viktigt att även fånga upp digitalisering och övrig teknikutveckling för att hänga med där, avslutar Hans Celander.

Talangprogrammet – ett framgångsrikt koncept

Hans Celander är avdelningschef för kompetensförsörjning på Trafikverket. Genom Talangprogrammet skapar Trafikverket tillsammans med Academic Work möjligheter till personlig utveckling för projektingenjörer i sin karriär.

– Talangprogrammet har varit väldigt lyckat, säger Hans Celander, avdelningschef för kompetensförsörjning på Trafikverket. Vi är inte vana vid att ha så stora infrastrukturprojekt samtidigt i Sverige som vi nu har, vilket ställer nya krav på kompetensförsörjning.

Medarbetarens utveckling
Trafikverket och Academic Work har tecknat ett ramavtal för Talangprogrammet. Det är en riktad kompetensutveckling för konsulter hos Trafikverket. Utbildningen, som leds av Academic Work, omfattar tio lärarledda utbildningsdagar och äger rum under arbetstid.
– Deltagarna får utbildning anpassad efter sin yrkesroll och erbjuds möjlighet till stöd och vägledning i sin karriär genom individuell coachning, berättar Kristian Peterhoff, Public Sector Specialist och ramavtalsansvarig på Academic Work.
– Utbildningen syftar till att ha en accelererande effekt på medarbetarens utveckling och karriär. Det skapar även en mötesplats för att kunna utbyta erfarenheter med andra projektingenjörer i olika projekt.

Sveriges största infrastrukturprojekt
Trafikverket är Sveriges största beställare inom infrastruktur och som projekt- eller teknikingenjör har man varierande arbetsuppgifter. Det handlar om att vara med och genomföra vägoch järnvägsprojekt över hela landet, vid ny- investeringar, ombyggnationer, reinvesteringar samt drift och underhåll. Några exempel på stora projekt som är på gång är Ostlänken, sträckan Järna-Linköping som är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Ett annat projekt är införandet av European Rail Traffic Management System (ERTMS), ett EU-gemensamt signalsystem som ska underlätta järnvägstrafik mellan länder. Trafikverket planerar en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Göteborg och Borås. Ett stort projekt är även Norrbotniabanan med 27 mil ny, kustnära järnväg mellan Umeå-Luleå.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv