Ny infrastruktur

Publicerad: 22 Apr 2021
Runt om i landet pågår en mängd vägbyggen och andra infrastruktursatsningar. Här uppmärksammar Vägmästaren ett litet axplock av vad som händer för tillfället.

Elväg på Gotland

I början av året genomfördes tester för ElectReons trådlösa elvägssystem för elfordon längs en vägsträcka i Visby. Testfordonet var en 40 ton tung lastbil. Projektet redovisar ett positivt utfall och stabil drift, varken snö eller is påverkade de trådlösa laddningsfunktionerna. Samverkansprojektet Smartroad Gotland, där Eitech har ansvarat för kvalitetssäkring och installation av elteknik, är en av fyra elvägar som Trafikverket låtit installera på allmänna vägar i Sverige. En utrullning av elvägar i Sverige planeras fram till år 2030. Beslut finns att en pilotsträcka på 25 km ska vara i drift 2025.

Hisingsbron på god väg mot invigning

Efter flera års planering och byggnation närmar sig Hisingsbron över Göta älv i centrala Göteborg öppning för trafik. En officiell invigning är planerad till hösten. Innan dess ska beläggningsarbeten och linjemålning färdigställas, likaså montering av räcken, barriärer, belysning och kontaktledningsstolpar. En omläggning för kollektivtrafiken ska också göras genom att spår flyttas från den gamla Götaälvbron till den nya så att spårvagnarna kan börja trafikera Hisingsbron. Senare kommer man att påbörja rivningen av Götaälvbron.

Persontrafik på godsstråk i Skåne

I slutet av året öppnar Söderåsbanan för persontrafik, vilket får stor betydelse för en utveckling av pendlingstrafiken i hela västra Skåne. Söderåsbanan mellan Åstorp och Teckomatorp är 38 km lång och är en del av godsstråket genom Skåne. För att möjliggöra persontrafik och öka kapaciteten på Söderåsbanan, som är enkelspårig, byggs nya mötesspår i Kågeröd och Svalöv. Det blir även nya stationer i Billesholm, Kågeröd och Svalöv, samt en ny plattform i Teckomatorp. Under våren 2021 genomförs stora arbeten på samtliga orter.

Höghastighetståg mellan Oslo och Göteborg

Om sju år kan vi få se höghastighetståg på landbroar mellan Oslo och Göteborg. Restiden är beräknad till en timma på den 28,5 mil långa sträckan som planeras. De berörda kommunerna i såväl Norge som Sverige planerar för en trafikstart år 2028 för järnvägen, som beräknas kosta 100 miljarder kronor.

Världens djupaste t-banestation

Stockholms tunnelbanestation Sofia ska byggas 100 meter under marken. Den ska vara klar år 2030 och blir en av världens djupaste t-banestationer. Åtta hissar kommer att ta resenärerna upp och ner till plattformen. Andreas Burghauser, projektchef för nya tunnelbanan på Södermalm, jämfört arbetet med att spränga, borra och gräva ur alla schaktmassor med att bygga ett höghus fast rakt ner i marken! Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana leder till 12 stationer, 20 km nya spår och sker för att möta ett ökat resande. 

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv