Nya stadsdelar med havsnära läge i Trelleborg

Publicerad: 25 Mar 2022
Trelleborgs kommun har undertecknat en avsiktsförklaring med Balder och Skanska med syftet att utveckla nya attraktiva stadsdelar.

Trelleborgs största stadsutvecklingsprojekt i modern tid planeras ny verksam het för stora delar av hamnområdet och det intilliggande industriområdet. Här ska byggas nya stadsdelar med bostäder, service och mötesplatser, samt en ny sandstrand och vattenkontakt utmed med en sträcka på fem kilometer. Nya bostäder i ett attraktivt läge på pendlingsavstånd till Malmö, Lund, samt Köpen hamn bidrar till att avhjälpa bostadsbristen i MalmöLundregionen. Samtidigt kan Trelleborg fortsätta växa på ett långsiktigt hållbart sätt. Utbyggnaden av den nya hamnen pågår och beräknas vara helt klar 2025. Mål sättning är därefter att påbörja byggnationen av nya bostäder i nära anslutning till hamnens flytt. 

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv