OKQ8 bygger upp ett nätverk för elbilar

Publicerad: 13 Okt 2021
I oktober ska man kunna börja ladda elbilar hos OKQ8 i ett rikstäckande nätverk, som kommer att ge 800 laddplatser på 300 stationer i Sverige.

Omställningen för att nå klimatmålen gör att OKQ8 prioriterar ett rikstäckande nätverk för supersnabbladdning för elbilar. Utbyggnaden sker tillsammans med Skellefteå Kraft. De första laddplatserna ska etableras på två OKQ8-stationer i Stock holmsområdet, där en tredjedel av de svenska elbilarna finns. Ytterligare sex stationer längs de större europavägarna får inledningsvis också laddplatser. Skellefteå Kraft sköter utbyggnaden och
levererar 100 procent förnybar el till supersnabbladdarna. Målet är minst 400 stationer med minst 1 100 laddpunkter på OKQ8 i Sverige och Q8 Danmark till 2026.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv