Södra Sveriges största ekodukt

Publicerad: 13 Okt 2021
DOVHJORTAR, RÅDJUR OCH vildsvin är flitiga användare av södra Sveriges ekodukt över E65 i Skåne. Ekodukten har varit i bruk sedan våren 2019. En utvärdering visar att den är frekvent använd av bland dovhjortar, rådjur och vildsvin.

Ett forskarteam har med hjälp av rörelse aktiverade kameror följt djurens användning av bron och hur de beter sig.
– Det är glädjande och se att ekodukten fungerar som tänkt. Den dämpar barriärpåverkan från väg E65 för de klövviltsarter som förekommer i landskapet. Djuren hittar dit, nyttjar den frekvent och dessutom upplevs det som att de känner sig trygga när de passerar över ekodukten, säger Annelie Rossander, miljöspecialist på Trafikverket i Region syd. För två år sedan gjorde Trafikverket även viltåtgärder på väg 108 mellan Svedala och Staffanstorp. Bland annat har viltstängsel och en planpassage anlagts så att djuren tryggt kan ta sig över vägen. Vid planpassager finns system som varnar trafikanterna för att vilt befinner sig på eller i närheten av vägen. Även här är det främst rådjur, vildsvin och dovhjortar som passerar över vägen. Än är det för tidigt att dra några slutsatser om dessa åtgärder har minskat antalet viltolyckor, det kräver en längre studie.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv