Mathilda Scott är kompetensförsörjningschef på Svevia.

Specialister på vägar och infrastruktur

Publicerad: 16 Dec 2021
Svevia söker allt från yrkesarbetare till chefer. — Det behövs såväl yrkesarbetare som tjänstemän i våra produktionsverksamheter, säger Mathilda Scott, kompetensförsörjningschef på Svevia.

Svevia är ledande på drift och underhåll, och ett av de största anläggningsföretagen i Sverige.
– Vi är omkring 2 000 anställda över hela Sverige, med en fördelning på cirka 55 procent tjänstemän och 45 procent yrkesarbetare, säger Mathilda. Svevia bygger och sköter om broar, flygplatser, hamnar, parker, vägar och annan infrastruktur. Att medarbetare också är på väg, dygnet runt, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg ställer krav på en löpande kompetensförsörjning.

Internt traineeprogram
Ingången till Svevia är bland annat via skolor, praktik, examensarbeten, marknadsföring via sociala kanaler, lediga jobb och nätverk från medarbetare.
– Vi jobbar aktivt och väldigt brett med vår kompetensförsörjning. Det sker genom marknadsföring, både i vår bransch och i andra branscher, för att bredda vår kandidatbas, berättar Mathilda.
– Vi har internt traineeprogram för nyutexaminerade ingenjörer för våra olika specialistområden. Samtidigt har vi kompetensutveckling för befintliga medarbetare, såväl för yrkesarbetare som tjänstemän. På Svevia är vi specialister på att bygga och sköta om vägar. Någon motsvarande utbildning finns inte alltid på gymnasienivå för att nå exempelvis yrkesarbetare tidigt i karriären. Det gör att vi rekryterar medarbetare utan erfarenhet från branschen, lär upp och kompetensutvecklar internt.

Utbildningen ”Trygga vägar”
Branschens stora rekryteringsbehov gör att man samtidigt måste tänka i nya banor för att bättre ta vara på de kunskaper, erfarenheter och människor som finns i vårt samhälle.
– Som en del i ett jobbpartnerskap med Arbetsgivarsamverkan i Stockholms stad har vi tagit fram utbildningen ”Trygga vägar”. Det är ett initiativ som främst ska förbereda och erbjuda nyanlända och arbetslösa ungdomar en framtid i vägbranschen, säger Mathilda.

Möta kundkrav
Hur ser du på kompetensbehovet för Svevias del nu och i framtiden?
– Det är en förutsättning för oss att ha kompetent personal för att kunna driva vår verksamhet framåt. Det ställs allt mer krav på digitala och automatiserade arbetssätt, vilket gör att vi behöver kompetensutveckla befintliga medarbetare på området och rekrytera kompetens för att kunna möta kundkrav.
– Årligen gör vi en inventering bland våra anställda för att se behov, samt möta och överbrygga de pensionsavgångar vi har framöver. Det är jätteviktigt att överbrygga kunskapsöverföring, betonar Mathilda.

Nya vägval i karriären
Möjligheterna är goda för medarbetare till nya vägval i karriären.
– Hos oss på Svevia får medarbetaren vara med och påverka och bidra till samhällsutvecklingen. En del i att vara en attraktiv arbetsgivare idag handlar för många potentiella medarbetare om att få vara delaktig i något större. Det erbjuder vi. Vi har förmånen att få jobba brett inom vårt specialiserade område, vilket gör att vi aldrig blir fullärda. Det finns alltid möjligheter att utvecklas inom sin befintliga roll eller mot nya roller och ta sig vidare i karriären, avslutar Mathilda Scott.

Läs mer om kompetensbehovet och lediga jobb på svevia.se

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv