Största projektet någonsin med klimatförbättrad betong

Publicerad: 9 Jun 2021
Byggnationen av Västlänken i Göteborg är i full gång och etapp Centralstationen är Sveriges största byggnadsprojekt någonsin med klimatförbättradbetong.

Totalt beräknas det åtgå 330 000 kubikmeter betong, vilket kan jämföras med att fylla halva Globen. Betongen minskar CO2utsläppen i projektet med 36 000 ton.

Thomas Betong, som ingår in Thomas Concrete Group, började 2012 med försök att utveckla miljöförbättrad betong, genom att ersätta stora delar av cement som bindemedel med restmaterial från industrin, t ex flygaska och masugnsslagg. Den nya tekniken uppfyller de krav som Trafikverket ställer.

– På Trafikverket vill vi ligga i framkant när det gäller teknikutveckling. När vi fick presenterat att man kunde använda en klimatförbättrad betong, som också ger bibehållen kvalitet och förbättrad ekonomi var den klimatförbättrade betongen från Thomas Betong en självklarhet för oss, säger Mikael Larsson, Trafikverkets projektledare för Västlänkens etapp Centralstationen.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv