Genom utbildningen skaffar sig Maja Rosén Berecz spetskompetens inom hållbara transportsystem och kan få en central roll i att bygga framtidens samhälle.

UNG INGENJÖR med sikte på logistikutveckling

Publicerad: 25 Mar 2022
Kompetensförsörjning är en central fråga för alla entreprenörer i branschen, och det är särskilt viktigt att intressera ungdomar för ingenjörsyrket. Maja Rosén Berecz i Norrtälje utbildar sig till civilingenjör med inriktning på logistik.

Maja går nu fjärde året på Civilingenjörs programmet i kommunikation, transport och samhälle vid Linköpings universitet. Studierna är förlagda till campus i Norrköping.
– Det är en väldigt bred utbildning där jag har valt inriktningen Logistik Supply Chain, berättar Maja.

Hållbara transportsystem
Utbildningen ger specialistkunskaper för att styra och planera allt från självkörande fordon till automatiska lager. Genom den inriktning som Maja valt skaffar hon sig spetskompetens inom hållbara transportsystem och kan få en central roll i att bygga framtidens samhälle.
– Det kan handla om att analysera flödet av produkter och information, utveckla strategier för hur företag ska hantera sin logistik på ett effektivare sätt eller planera persontransporter och kollektivtrafik för att minska belastningen på vägar och miljön, säger Maja.

Stora valmöjligheter
En civilingenjörsexamen i logistik öppnar sam tidigt möjligheter till ett bredare arbetsområde.
– Skulle jag upptäcka att jag vill arbeta inom trafik så kan det vara ett alternativ. Oavsett vilken inriktning man väljer så är möjligheter na till arbete mycket goda. Hur ser du på trafikområdet idag?
– Handlar det om planering av infrastruktur projekt kan det absolut locka mig, säger Maja. Under studierna lära hon sig använda mate matik och programmering för att simulera och optimera gods, person och informationsflöden. Maja läser också kurser i logistik och transport system, industriell ekonomi och telekommu nikation.

Utveckla logistiklösningar
Efter studenten på gymnasiet pausade Maja från fortsatta studier för att jobba under ett år.
– Jag fick då möjlighet att tänka igenom vad jag vill göra i framtiden, säger hon.
– Logistik var kanske inte det jag såg först under min utbildning, men jag har alltid gillat att planera. Jag har tävlat i hästhoppning, vilket kräver mycket planering och logistik för att få allting att fungera.

Vilken framtid ser du för dig inom logistik?
– Jag kan inte säga att jag ser någon specifik roll än, men vill gärna arbeta med försörjningskedjor (Supply Chain) och orderplanering. Arbetet på en logistikavdelning innebär att man påver kar hela logistikflödet. Metoder för hur man läg ger upp arbetet intresserar mig och jag vill bidra till att utveckla optimala logistiklösningar. Under det sista studieåret kommer Maja att göra sitt examensarbete.
– Det blir intressant att få komma ut och jobba på ett företag, få omsätta det vi har läst och se på möjligheter till effektivisering och utveckling inom logistikområdet, avslutar Maja. 

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv