Fordonsindustrin genomför varje år miljontals tester. En mycket välkommen anläggning är världens längsta bana inomhus för tester av självkörande fordon. Den öppnades i Borås tidigare i år.

Unik testbana för framtidens bilar

Publicerad: 13 Okt 2021
I Hällered utanför Borås öppnades i april världens längsta inomhusbana (700 meter lång och 40 meter bred) för tester av självkörande fordon.

AstaZeros anläggning är världens första fullskaliga oberoende test- och demonstrationsmiljö för framtida trafiksäkerhet. Den nya banan, AstaZero Dry Zone, kan jämföras med en väldigt upplyst hangar där fokus ligger på att testa aktiva säkerhetssystem och självkörande teknologier för alla typer av fordon.
– På den nya banan kommer vi att kunna bedriva avancerad forskning inom till exempel autonom körning oberoende av ljus- och väderförhållanden. Det är ett område med stor nytta och potential för fordonsindustrin och hela samhället. AstaZero skapar förutsättningar för att Chalmers tillsammans med industrin ska kunna delta i stora framtida forskningsprojekt, säger Stefan Bengtsson, rektor på Chalmers.

Miljontals tester
Fordonsindustrin genomför varje år miljontals tester. Repeterbara miljöer är en grundläggande förutsättning för att säkerställa att testresultaten visar rätt. Den nya miljön skapar nu förutsättningar för fordonsaktörer att genomföra tester dygnet runt, året om med repeterbart ljus och underlag.
– Sverige ska fortsätta att ligga i framkant när det gäller innovation inom transportsektorn och med Asta Zero Dry Zone förbättrar vi förutsättningarna för fordonsindustrins omställningsarbete ytterligare, säger Pia Sandvik, vd på RISE. Branschen har en längre tid efterfrågat en inomhusbana i Sverige. När pandemin slog till och reserestriktionerna försvårade för branschen att genomföra sina viktiga tester accelererade behovet och planerna om den nya banan skyndades på.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv