Vägunderhållet får knappt godkänt

Publicerad: 22 Apr 2021
Allmänhetens betyg på vägunderhållet på svenska vägar är knappt godkänt . Sämst är standarden på vägar utanför storstadsregionerna. I valet att satsa mer pengar på vägunderhåll eller sänkta hastigheter vill 73 procent se mer pengar till underhåll

Det framgår i en undersökning som Transportföretagen genomfört, bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Allmänhetens betyg på vägunderhållet hamnade på 5,3 på en skala 1-10. Enligt undersökningen är de flesta (86 procent) överens om att en förbättrad vägkvalitet har stor betydelse för ekonomi och sysselsättning utanför storstäderna. Två av fem (38 procent) anser att en förbättrad vägkvalitet har mycket stor betydelse.

Farbara vägar i hela landet behövs
I ett pressmeddelande säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen, att mer än 8 av 10 transporter sker på väg. Ska hela Sverige leva behövs det farbara vägar i hela landet. Hon välkomnar Trafikverkets inriktningsunderlag, som har fokus på att vårda det befintliga vägnätet, genom satsningar på underhåll.

Ny rapport
I januari släppte Transportföretagen rapporten ”Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll”. Där framgår att underhållsskulden kommer att öka från cirka 19 miljarder kronor idag till 42 miljarder år 2030 om inte ytterligare medel tillförs vägarna. Tina Thorsell vill se en politisk kraftsamling över parti- och blockgränserna för ökad satsning på vägunderhåll och betonar att det behövs en långsiktig och finansierad underhållsplan.

Rekordtung bro norr om Malmö
Motorvägsbron vid trafikplats Alnarp på E6/E20, norr om Malmö, byggs om för att möjliggöra en utbyggnad av järnvägen mellan Malmö och Lund. Att riva den befintliga bron och ersätta den med en ny, nästan 9 000 ton tung bro är en stor utmaning. Den nya betongbron byggs precis intill E6 och ska skjutas på plats. Det är en av de tyngsta broarna som har flyttats i Sverige. Marken pålas för att skapa en stabil grund där den nya motorvägsbron ska placeras.

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv