Vindkraft skapar många jobb i entreprenadbranschen

Publicerad: 22 Apr 2021
Utbyggnaden av vindkraft genererar många uppdrag till entreprenadbranschen, främst genom anläggningsarbeten och transporter. — Mellan 120 och 180 bolag är aktiva i en vindkraftspark, större delen är entreprenadföretag, säger Torbjörn Laxvik, projektledare på Vindkraftcentrum.

Förutom nya vindkraftverk är även stora projekt att vänta där gamla verk ska bytas ut eller renoveras. – Vindkraftverken som byggs blir högre, större och effektivare, samtidigt byts gamla turbiner ut mot nya. Cirka 80 kommuner står inför ny eller fortsatt storskalig vindkraft. Den förnybara energin är en motor för ytterligare näringslivsutveckling, säger Torbjörn Laxvik.

Digital affärsplattform för entreprenörer
Vindkraftcentrums uppdrag är bland annat att med utprovade metoder och verktyg bidra till den lokala och regionala nytta, som uppstår när en vindkraftpark etableras.
– I en större park handlar det om minst 150 företag från ett 80-tal branscher. Inför ett parkbygge kan det lokala näringslivet inventeras och kompetensluckor fyllas genom investeringar och utbildningsinsatser, säger Torbjörn. För att skapa möjligheter till affärer för lokala företag driver Vindkraftcentrum projektspecifika databaser. På siten https://vindkraft.umigo.se kan företag registrera sig och erbjuda sina tjänster. Projektörer eller underentreprenörer kan sedan söka utförare till uppdrag.
– Nu har vi även en digital affärsplattform där registrerade företag kring ett vindkraftsprojekt kan söka varor och tjänster och göra upp affärer direkt. I nuläget är cirka 500 företag inlagda i databasen, berättar Torbjörn.


Entreprenadföretag och övrigt näringsliv som erbjuder tjänster till vindkraftsparker kan nu registrera sig i en digital affärsplattform. Vindkraftcentrum arbetar för att skapa möjligheter till affärer för lokala företag i vindkraftsprojekt.

Miljardinvesteringar
Eftersom utbyggnaden av svensk vindkraft pågått under lång tid är många entreprenadföretag verksamma inom detta område.
– Jag känner till företag som haft en mycket stark utveckling tack vare vindkraftsprojekt, framför allt är det mycket anläggningsarbeten, säger Torbjörn. Uppdragen är allt från markberedning och anläggning av vägar till logistik och transporter för att få fram material och utrustning till vindkraftparkerna.
– Felaktigt påstås det ibland att dessa projekt inte ger några lokala arbeten eller att projekten bara pågår under en kort tid. I själva verket är det miljardinvesteringar som får stor betydelse för många. Det finns flera exempel på kommuner som haft en mycket stark utveckling tack vare vindkraftsprojekten, säger Torbjörn.

Skandinaviens största vindkraftsområde
I Lungsjön i Sollefteå kommun finns Skandinaviens största vindkraftsområde. Här finns nu 149 vindkraftverk och fler planeras.
– Lungsjön är ett imponerande exempel på hur bybornas engagemang och ett starkt entreprenörskap kan ge stora lokala fördelar. Genom konstruktiv samverkan mellan boende, projektörer, entreprenörer och kommuner har vindkraftsetableringen lett till många mervärden för hela bygden, säger Torbjörn. Byarna har växt och framtidstron spirar, befolkningen har ökat med cirka 20 procent. 24 miljoner har investerats i standardhöjning av vägar, som nu kan ta tung trafik året om. Detta främjar även skogsnäringen, genom hög tillgänglighet till skogsråvara året runt. Byborna har också fått tillgång till bredband. Sammantaget räknar man med att 240 företag från regionen har engagerats i vindkraftsområdet, vilket skapar lokala jobb, bland annat arbetar 30 personer året runt med driften av vindkraften i Lungsjön. 

FAKTA
I slutet av 2020 fanns i Sverige 4363 vindkraftsturbiner. Vindkraftsproduktionen är nära 30 TWh per år och beräknas 2024 uppgå till mellan 40 och 50 TWh, beroende på ytterligare tillkomst av kontrakt och kapacitet.

Källa: Svensk Vindenergi

Kopiera länk
Copy

Artikelarkiv